ул.Никола Габровски 108, София 1700


Тел/Факс: +359 2 870 3960


Мирелла Ладозова

Тел: + 359 884 485 671,  rottebg@gmail.com


Даниела Бурова

Тел: +0359 878 525 054,  rotte@mbox.contact.bg